V okolí Penzionu je možné nasledujúce využitie voľného času:

 


`


Okolie Penzionu